Vodička služba HPS-a

Hrvatski planinarski savez (HPS) je jedini nacionalni sportski savez planinarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Savez okuplja planinarske udruge sa svojstvom pravnih osoba u Hrvatskoj, vodi brigu o planinarskim kućama i putovima u hrvatskim planinama, izdaje časopis Hrvatski planinar i stručnu planinarsku literaturu, organizira stručne škole i tečajeve, usklađuje i unaprjeđuje rad planinara, alpinista, penjača, speleologa, vodiča, markacista. Hrvatski planinarski savez udružen je u UIAA (međunarodna asocijacija planinarskih saveza), u Hrvatski olimpijski odbor (HOO), Balkansku planinarsku uniju (BMU), Europsku pješačku asocijaciju (ERA) i mnoge druge specijalističke međunarodne institucije.

Stručna djelatnost HPS-a veoma je obimna i razgranata, a provodi se posredstvom stručnih i organizacijskih komisija. Komisije čine aktivni članovi koji su stručni za organiziranje i provođenje stručnih poslova iz svake pojedine djelatnosti. Od značaja jesu Komisija za planinarske putove, Komisija za alpinizam, Komisija za sportsko penjanje, Komisija za speleologiju, Komisija za promidžbu i izdavaštvo, Komisija za gospodarstvo te naravno, Komisija za vodiče.

Zbog potrebe za organiziranim vođenjem po planinskim područjima HPS je 1961. godine osnovao i razvio stalnu stručnu Vodičku službu. Sva stručna pitanja usklađuje Komisija za vodiče dok unutar komisije djeluju potkomisija za školovanje koja skrbi o osposobljavanju vodiča prema standardima obuke – UIAA Mountain Qualification Label – planinarskih vodiča usklađenima i akreditiranima od UIAA. U obuci vodiča HPS-a snažno je uključena i Hrvatska gorska službe spašavanja te mnogi njeni članovi jesu ujedno i osposobljeni za vodičku djelatnost u planinarstvu. Rad Vodičke službe provodi se putom 13 stanica vodiča, udruga građana specijalistički obučenih za vodičku djelatnost, teritorijalno raspoređenih (Dubrovnik, Slavonija, Varaždin, Zagorje, Zagreb, Karlovac, Rijeka, Istra, Lika, Zadar, Šibenik, Split i Makarska) koje skrbe za gotovo 1.200 vodiča svih standarda obučenosti.

uiaa-akreditacijaSva stručna pitanja od važnosti za Vodičku službu HPS-a usklađuje Komisija za vodiče HPS-a. Komisiju za vodiče čine predstavnici svih 12 stanica vodiča, a operativno njome upravlja Izvršni odbor Komisije (IOK) na čelu s pročelnikom. Unutra Komisije djeluju i dvije stalne potkomisije: Potkomisija za školovanje koja skrbi o osposobljavanju vodiča i izvođenju tečajeva u Vodičkoj službi HPS-a i Potkomisija za vodiče društvenih izleta koja koordinira rad vodiča koji su položili ispit za vodički A standard.

dklasnicDorijan Klasnić, vodič instruktor i mlađi pripravnik alpinizma od 2012. godine je pročelnik Komisije za vodiče Hrvatskog planinarskog saveza. Rođen je 1974. godine u Rijeci, a u organiziranom planinarstvu djeluje od 2005. godine kao član PDS Velebita. U sportu djeluje od 1988. godine kao atletičar u AK Kvarner iz Rijeke i AC Mentone iz Melbournea te kao član izboričkog tima juniorske bacačke reprezentacije Australije. U matičnom društvu PDS Velebitu ali povremeno i u drugim društvima kao predavač/demonstrator, vodič ili voditelj, sudjeluje u radu brojnih Općih planinarskih škola, Visokogorskih tečajeva i Ljetne alpinističke škole te sudjeluje u radu Planinarskog odsjeka. 2009. godine jedan je od osnivača udruge Stanica planinarskih vodiča Zagreb, a u Vodičkoj službi HPS-a djeluje od 2008. godine i polaže Ljetni i Zimski vodički tečaj te seminar za vodiča instruktora ADB standarda. Projektni je inicijator sudjelovanja stanice na projektima „Via Dinarica“ i „Korporativne akcije Karlovačke pivovare“ te „Obuke vodiča i turističkih pratitelja na Području od posebne državne skrbi“ te za HPS upravlja projektom su-financiranim od fonda Erasmus+, “Penjanje za sve. 2011. godine. Prvostupnik multimedije pri Sveučilištu Monash u Australiji i turistički pratitelj, uz dugogodišnji rad u međunarodnim institucijama popur OESS-a i UNHCR-a, dugo godina putom vlastitog obrta radio je i u pustolovnom turizmu. Na inicijativu i programsku podršku SPVZ, 2012. godine na Zboru vodiča biva izabran za pročelnika Vodičke službe HPS-a te sa svojim timom suradnika, osnažuje vodičku djelatnost u HPS-u do visoke razine. Tijekom mandata sve stanice vodiča dobivaju pravnu osobnost, osnivaju se  nove stanice u Varaždinu, Lici, Zagorju i Dubrovniku te obnavlja ona u Istri, donose brojni akti i programi školovanja, otvara međunarodna suradnja, dolazi do financijske i materijalne konsolidacije Komisije te od UIAA akreditiraju zimski i ljetni standardi vođenja te uspješno privodi kraju standard vođenja na sportsko penjanje. 2012. godine HPS ga je proglasio najboljim planinarskim dužnosnikom. Za SPVZ pokrenuo je web stranicu i povremeno je uređuje.

frfa muzinicMladen Mužinić, zamjenik pročelnika Vodičke službe HPS-a, rođen je u Splitu 1960. godine, a planinarstvom se bavi od 1975. godine kao član HPD Mosor. Od kasnih sedamdesetih bavi se alpinizmom te svestrano i speleologijom, planinarskim vođenjem te gorskim spašavanjem. Instruktor speleologije sa zvanjem stečenim pri Fakultetu za fizičku kulturu, Instruktor HGSS-a sa zvanjem stečenim pri HOA te vodič instruktor Hrvatskog planinarskog saveza. U sklopu bogate karijere spašavatelja, stječe brojne specijalističke licence  među kojima i one za letača spašavatelja na Eurocopteru BK 117, vinč operatera na Eurocopteru EC 145 te redovno sudjeluje na do-obukama u sklopu spašavateljske struke. U vodičkoj službi HPS-a desetak godina vodi Stanicu planinarskih vodiča Split te sudjeluje u obnovi tj. restrukturiranju vodičke djelatnosti u HPS-u 2001. godine s krajnjim rezultatom stjecanja međunarodne akreditace za vodiče UIAA i ustrojbene i pravilničke sigurnosti  djelatnosti planinarskog vođenja u Republici Hrvatskoj. S preko 1.200 akcija spašavanja i 300 helikopterskih akcija, koautor je priručnika HGSS-a Ljetne i zimske tehnike spašavanja“ te stalni obučavatelj novih generacija instruktora u HGSS-u i Vodičkoj službi HPS-a. Nositelj brončanog, srebrnog i zlatnog znaka te plakete Hrvatskog planinarskog saveza.