Snijeg, led i ledenjaci

1. SNIJEG: Snijeg je oborina koja nastaje pri niskim temperaturama.  Vodena para u oblacima se smrzava direktno u sitne ledene kristaliće, koji se tada vežu u snježne pahuljice.  Tijekom padanja iz oblaka prema tlu, kristalići se međusobno sudaraju, spajaju, razbijaju, djelomično tope ili spajaju s kišnim kapima pa to sve utječe na konačan oblik snježne pahuljice. Kristali su sami po sebi veoma mali – promjera oko 1 mm, dok snježne pahuljice mogu biti velike od 1 pa sve do 5 cm i više dok njihov oblik  zavisi od temperature i vlažnosti zraka na kojoj se formiraju. Padom na tlo, započinje preobrazba, a kvalitetu i strukturu snijega utječu određeni čimbenici kao što su temperatura zraka, jačina i pravac vjetra, sunčeva radijacija, izloženost padine te zemljopisni položaj. Važno je poznavati kvalitete i vrste snijega / leda, jer o tome ovisi naša tehnika kretanja.

Vrste snijega:

 • Prašinasti ili prašnati: nastaje kod niskih temp. Opasan je jer omogućava stvaranje prašnastih lavina
 • Pršić: nastaje kod temperature svega nekoliko stupnjeva ispod nule
 • Mokri snijeg: temp oko 0C, težak je i stvara poteškoće pri hodanju
 • Zrnati snijeg
 • Korasti snijeg: ovisno debljini i čvrstoći, kora može poduprijeti težinu čovjeka ili kroz nju propadamo pa je kretanje otežano
 • Omekšani i odležani: preko dana se na površini omekša, a noću se smrzne, prikladniji za hodanje
 • Stari snijeg :tvrdi snijeg koji je ležao najmanje godinu dana, a nije se još preradio u ledenjački led
 • Novi snijeg: tek pao i nije pretrpio značajnije promjene

snl5Snježne tvorevine:

 • Strehe: masa sabijenog snijega koja se na grebenima formira pod utjecajem vjetra na strani koja je u zavjetrini. Streha može biti nestabilna te je teško vidljiva sa strane privjetrine
 • Inje: naslaga ledenih kristala na drveću, stijeni i drugim objektima izloženim vjetru
 • Mraz: naknadni snijeg može prekriti mraz pa može nastati trajno nestabilan tanki sloj unutar snježnog pokrivača
 • Snježni Valovi eng. Sastrugi: snježna površina se mijenja i nastaju oštre, nepravilne linije i utori koji podsjećaju na valove
 • Rupe u snijegu eng. Suncups: mogu biti vrlo duboke (do 1 m i više)
 • Nieves penitents: nastaju na većim nadmorskim visinama u obliku tankih i usko razmaknutih lopatica čvrstog snijega ili leda te mogu biti visoke kao osoba

sn3Ispitivanje kvalitete snijega i snježnih padina vrši se određivanjem tvrdoće snijega:

 • Norveška metoda
 • Kompresijski test
 • Švicarska metoda

2. LED: možemo koristiti led kao još jedan put kroz alpsko područje (ledenjaci, zaleđene padine,kuloari i slapovi)

Vrste leda:

 • Zrnati led: nastaje otapanjem i smrzavanjem gornjih slojeva snijega
 • Ledenjački led
 • Alpski led: to je najbolji led za penjanje, rijetko nastaje na padinama strmijim od 70°
 • Vodeni led: zaleđeni slapovi
 • Verglas: tanak sloj leda koji je težak za penjanje
 • Ledena kora: vrlo je krhka

snl13. LEDENJACI: Ledenjaci nam nude pogodne rute prema vrhovima, ali u isto vrijeme skrivaju i određene opasnosti. Zbog novih količina snijega i utjecaja temperature ledenjaci se konstantno mijenjaju.Nastaju akumulacijom snijega na velikim nadmorskim visinama, gdje se zbog prirodnih sila taj snijeg postepeno pretvara u led. Kreće prema nižim predjelima poput zaleđene rijeke 45 do 400 m godišnje.

Dijelovi ledenjaka:

 • Početni dio ili akumulacijska zona je najviši dio ledenjaka. Na tom dijelu se ledenjak lomi i odvaja od snijega i leda gdje nastaje terminalna / rubna pukotina koja penjačima otežava pristup i ulaz u stijenu
 • Središnji dio: od akumulacijske zone dijeli ga tzv. linija starog snijega
 • Završni dio: najniži i najtanji dio ledenjaka koji ima oblik jezika

snl4Ledenjačke tvorevine:

 • Pukotine: najopasnije su u akumulacijskoj zoni gdje meki snijeg može zatvoriti pukotine i napraviti snježne mostove, koji ponekad ne mogu izdržati težinu planinara
 • Morene: po graničnim nasipima na starim morenama može se zaključiti veličina bivšeg ledenjaka prema brazdama se može zaključiti smjer kretanja ledenjaka
 • Seraci: blokovi ili stupovi leda koji se formiraju ispreplitanjem pukotina na ledenjaku. Velika su opasnost za planinare jer se mogu srušiti, a teško su prohodni
 • Ledopad: nastaje na strmom dijelu ledenjaka, a karakterizira ga velika brzina kretanja i površina isprepletena pukotinama. Treba ih izbjegavati, ukoliko nam nisu jedina opcija za prolaz.
 • Viseći ledenjak: na strmini priljepljen ledenjak iz kojeg se lome seraci
 • Ledenjački stol: veći ili manji kameni blokovi na vrhu ledenog stupa, a s vremenom blok ipak od težine padne
 • Ledenjački potok: česta pojava na površini ledenjaka, a potoci završavaju u ponorima ili
 • pukotinama u ledu
 • Ledenjačka vrata: pukotina na čelu ledenjaka kroz koji teče mliječno bijeli ledenjački potok

snl2Kretanje po ledenjaku: potrebno je znati osnove kretanja po snijegu i ledu.Pronalaženje sigurne rute na ledenjaku obuhvaća zaobilaženje ili prelazak vidljivih pukotina, uz konstantno promatranje i čuvanje od skrivenih pukotina. Za sigurno kretanje koristimo uže za navezivanje.