U slučaju nesreće

Upute HGSS-a u  slučaju nesreće:

 • Sačuvajte prisebnost, smirite sebe i druge
 • Zaštitite unesrećenog i sebe od neposredne opasnosti
 • Pružite unesrećenom prvu pomoć u okviru svog znanja i mogućnosti
 • Označite mjesto nesreće ili mjesto gdje se unesrećeni nalazi (osobito zimi)
 • Hitno o nesreći obavijestite Hrvatsku gorsku službu spašavanja

Obavijest o nesreći u planini ili drugom teško pristupačnom terenu gdje je potrebna pomoć Hrvatske gorske službe spašavanja može se predati:

 • Preko Jedinstvenog operativno-komunikacijskog centra – tel. 112
 • Preko pozivnih telefona stanica HGSS-a
 • Bilo kojem pripadniku HGSS-a
 • Na obavještajnim točkama HGSS-a; to su obično opskrbljeni planinarski domovi vidno označeni natpisom i znakom HGSS-a
 • Putem policije
 • Preko stanica hitne medicinske pomoći

P1010026Obavijest o nesreći treba sadržavati sljedeće podatke:

 • Tko javlja (ime, prezime, telefon)
 • Odakle javlja i kako je saznao za nesreću (kao očevidac ili posrednik)
 • Mjesto nesreće (precizan opis)
 • Tko je unesrećeni (prezime, ime, dob, adresa)
 • Što se dogodilo (uzrok i vrste ozljeda)
 • Što je dosad poduzeto (vrsta pružene prve pomoći, tko je sve obaviješten)
 • Vremenske prilike na mjestu nesreće
 • Kakav je prilazni put do mjesta nesreće
 • Poziv za pomoć

Poziv za pomoć u planini ili stijeni daje se svjetlosnim ili zvučnim znacima. Poziv i odziv treba ponavljati do uspostavljanja čvrste i razgovijetne veze. Znakovi za poziv daju se šest puta u minuti svake druge minute, a odziv istim znacima tri puta svake druge minute. Ispaljivanje crvene svjetleće rakete također je znak da je potrebna pomoć.

Ako se u spasilačkoj operaciji koristi helikopter, postavljanjem tijela u položaj slova Y (Yes), daje se signal daje pomoć potrebna. Jednako je važno, kako posada i spašavatelji ne bi nepotrebno gubili vrijeme, signalizirati i da pomoć nije potrebna. To se radi postavljanjem tijela u položaj slova N (No).