Redovna lipanjska vježba

Lipanjska vježba održava se na Tunelu.