Stanica i KPD na Risnjaku

Članovi stanice vodili KPD na vrh Risnjaka.