Ustroj Stanice

Upravni odbor SPVZ

 • Željko Avdagić, pročelnik
 • Eugen Zobaj, dopročelnik
 • Gordana Jevtić, članica
 • Ivana Ćorić, tajnica
 • Jagoda Šantić, članica
 • Karoline Supina Vrabec, članica
 • Nenad Igrc, član


Nadzorni odbor SPVZ

 • Tarik Sedićpročelnik
 • Alan Čaplar, član
 • Vladimir Jagušić, član


Sud časti SPVZ

 • Valentina Futač, članica
 • Rudolf Posavec, član
 • Predrag Lučić, član


Povjerenici / radne skupine