Navigo sistem

SPV Zagreb koristi uređaje tvrtke Garmin te surađuje s tvrkom Navigo Sistem d.o.o. na prikupljanju podataka o planinarskim putovima u Hrvatskoj.

Tvrtka Navigo Sistem d.o.o. generalni je zastupnik američkog proizvođača GPS uređaja – Garmin International za područje RH i BiH. Garmin proizvodi navigacijska rješenja za avijaciju, nautiku, automobile te sportske i outdoor uređaje. Za planinare Garmin nudi cijelu paletu ručnih GPS uređaja sa podrškom za topografske karte, s ugrađenim elektronkim kompasom i altimetrom/barometrom te s ugrađenom kamerom. Cijelu ponudu možete pogledati na www.garmin.hr

 AdriaTOPO XL je topografska karta koja pokriva 8 zemalja: Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Albania. Referentno mjerilo karte je 1:25 000, a karta sadrži slojnice e = 25m, hidrografiju, sva naselja, detaljnu cestovnu mrežu, željezničku mrežu, obalu i otoke, označene sva zaštićena područja (nacionalni parkovi, parkovi prirode, rezervati,…), planinarske vrhove, bunare, špilje, mnoštvo planinarskih staza i dr. AdriaTOPO XL se isporučuje na SD kartici i umeće se u Garminove ručne GPS uređaje. Kartu je također moguće pregledavati na računalu putem besplatnog Garminovog softvera BaseCamp.

Navigo sistem d.o.o| Karlovačka cesta 4K, 10000 ZAGREB, CROATIA
tel:  +385 (0)1 5508-268 |  +385 (0)1 2334-033 | fax: +385 (0)1 2334-035
www.navigo-sistem.hr | www.garmin.com.hr