Nacionalni park Risnjak

SPV Zagreb njeguje i razvija suradnju s JU Nacionalni park Risnjak u provedbi aktivnosti od zajedničkog interesa. Članovi SPV Zagreb organizirali su više edukativnih vježbi u ljetnim i zimskim uvjetima na prostoru Nacionalnog parka Risnjak te poduzeli više akcija vođenja domaćih i stranih planinara na Risnjak, u suradnji s upravom Parka.

Nacionalni park Risnjak proglašen je na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika, botaničara dr. Ive Horvata iz Zagreba. Odlukom o proglašenju 15. rujna 1953. zaštićena je površina od 3014 ha, a godine 1997. područje Nacionalnog parka Risnjak prošireno je na površinu od 6350 ha te osim središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom.