HGSS Stanica Zagreb

Razvoj gorskog spašavanja u Hrvatskoj započeo je upravo u Zagrebu kada je 1936. godine započela djelovati “izvježbana momčad za spašavanje” pri Središnjici Hrvatskog planinarskog društva u Zagrebu, u okviru slavne Alpinističke sekcije HPD-a. U njenom su sastavu bili tadašnji najistaknutiji zagrebački i ujedno najistaknutiji hrvatski alpinisti. Drugi svjetski rat prekinuo je razvoj, i tek je 1950. djelovanje ponovo uspostavljeno osnutkom Gorske službe spašavanja Planinarskog saveza Hrvatske.

SPV Zagreb od svojih početaka blisko surađuje s HGSS Stanicom Zagreb, najviše na izvedbi velikih planinarskih akcija te u školovanju i uvježbavanju vodiča, kao i na provedbi drugih akcija od zajedničkog interesa.