Održan je konstituirajući sastanak Upravnog odbora i Nadzornog odbora SPV Zagreb