Nova planinarska obilaznica “Vila Velebita” – uspomena na Planinsku satniju Velebit