Licenciranje, članarina, flisovi, amblemi, vježba sa SPV Sarajevo