Edukativne i promotivne aktivnosti na Via Dinarici