Tehnike kretanja

TEHNIKE USPONA NA OSIGURANIM PLANINARSKIM PUTEVIMA

OSNOVNA PRAVILA PENJANJA:

 • Pravilo- penjanje «očima»
 • Pravilo – održavanje ravnoteže penjača
 •  Pravilo – provjera hvatišta i stopinki
 • Pravilo – optimalnog opterećenja hvatišta i stopinki
 • Pravilo – držanja na 3 točke
NA FERATAMA:
 • ne padamo (ozljede, trganje opreme )
 • penjemo rukama i nogama  (osnovna pravila penjanja)
 • način kretanja ( 1 punim stopalom – blaži nagib , 2 vrhom gojezrica – male stopinke ,  3 prečenje)

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


 • Na dijelu sajle zategnute između 2 klina (međuosiguranja) nalazi se samo po 1 penjač
 • Na sajli ili klinu se ne visi niti ih  se čupa prema van već ih se koristi za ravnotežu pri usponu
 • Ukapčanje karabinera  na vodoravnom i dijagonalnom  dijelu sajle  – ukapča se  bravicom odozdo na sajlu
 • Ukapčanje karabinera  na vertikalnom  dijelu  – ukapča se slobodnom rukom sa strane
 • Prekapčanje osiguranja – kod nadolazečeg međuosiguranja prvo ukopčamo 1 matičar (2 ostaje na dužini sajle izpod nadolazećeg međuosiguranja), a u pogodnom položaju prebacujemo 2 matičar preko zadnjeg međuosiguranja na sajlu
 • Planinari/penjači koji se spuštaju niz osigurani planinarski put imaju prednost pri kretanju na putu

Važno !  U slučaju nezgode planinari trebaju jedni drugima pružiti prvu pomoć materijalom osobnog paketa prve pomoći koji se nalazi u svakom planinarskom ruksaku kao obavezna oprema.
Alen Brezovec