Samoosiguranje

OPREMA ZA SAMOOSIGURANJE NA OSIGURANIM PLANINARSKIM PUTEVIMA (PREPORUKA) *


IMPROVIZACIJE SUSTAVA SAMOOSIGURANJA NA OSIGURANIM PLANINARSKIM PUTEVIMA

Prilikom odlaska na viskogorsku planinarsku turu koja uključuje i kretanje po osiguranim planinarskim odnosno penjačkim putevima(via ferrata) moguće je da planinari zbog pojedinih nemarno izvršenih pripremnih radnji i preduvijeta za takvu turu (vidi na str.03) zaborave preporučenu opremu za samoosiguranje i nastave turu. Ako se odluči da se tura nastavlja preporučamo kao alternativno rješenje izradu 2 sistema za samoosiguranje koji su bolje rješenje nego samostalni prsni navez zamkom ili nikakav sustav za samoosiguranje.

Alen Brezovec