Putovi

Ako želimo sigurno planinariti ili u manjem omjeru penjati, u planini se treba kretati isključivo po označenim planinarskim putovima, jer oni služe da se njima sigurno i sa što manje teškoća dođe do određenog cilja.

Planinarske putove razvrstavamo u tri kategorije:

1. lagani (slo. lahka pot) je onaj na kojem se ne treba pomagati rukama;

2. srednje teški (slo. zahtevna pot) – na težim mjestima moramo se pomagati rukama;

3. teški put (slo. zelo zahtevna pot) – onaj na kojemu je upotreba ruku neophodna.

One putove, koje za lakše i sigurnije kretanje imaju na kritičnim mjestima ugrađene metalne sajle i klinove, zovemo još i osiguranim putovima. Na takve putove treba ići samo ako smo spremni za kretanje po njima.