Kretanje u planinama

Razlikujemo četiri osnovne vještine (tehnike) kretanja po planini:

1. Pješačenje (Rambling) je vještina kretanja hodanjem po uglavnom ravnom terenu, bez savladavanja strmina i uspona na vrhove.

2. Planinarenje (Hiking) je vještina kretanja po planinskom terenu koje sadrži savladavanje strmina, pri čemu se za kretanje nije potrebno koristiti rukama. Uglavnom se dijeli na (a) Ljetno planinarenje (obuhvaća savladavanje manjih kamenih stepenica, sipara i malih krpica snijega) i (b) Zimsko planinarenje (po terenima prekrivenim uglavnom snijegom).

3. Penjanje (Climbing) je vještina kretanja pri kojoj je za savladavanje velikih strmina potrebno osim nogu koristiti i ruke i tehničku opremu za osiguranje. Prema terenu po kojem se penje možemo razvrstati na (a) Sportsko penjanje (penjanje po uređenim penjačkim terenima), (b) Penjanje u stijeni (penjanje uz osiguranje, po uređenim zahtjevnim planinarskim putovima), (c) Penjanje u ledu (penjanje po neuređenom zaleđenom planinskom terenu te kao posebnu granu koja uvelike spada pod Alpsko penjanje, penjanje ledenih slapova) te (d) Alpsko (kombinirano) penjanje / alpinizam (obuhvaća kombinirano korištenje penjačkih vještina po suhom i zaleđenom terenu, izvan osiguranih zahtjevnih putova).

4. Planinarsko (turno) skijanje je vještina kretanja pomoću skija po planinskim terenima u zimskim uvjetima.