Pripreme za Tradicionalni pohod na Dinaru u tijeku