Preporuka vodičima HPS-a o vođenju tijekom ljetne sezone