Najava ledenjačkog seminara za vodiče HPS-a u Austriji 16.-18. listopada