Završena je XIII. opća planinarska škola u organizaciji HPD „Kapela“