Predstavljena uloga SPVZ u inicijativi Via Dinarica