Vođenje društvenih izleta

Organiziranim planinarskim putovanjima u HPS-u smatraju se planinarski izleti, ture i pohodi.

  • Planinarski izlet je planirano kraće putovanje koje uključuje kretanje brdskim, planinskim ili drugim neurbanim terenom, duže od pola sata, na koje se polazi radi odmora ili rekreacije.
  • Planinarska tura je planirano višesatno ili višednevno putovanje koje uključuje kretanje u planini, pri čemu su etape i vrste kretanja unaprijed određeni. Zbog zahtjevnosti, tura podrazumijeva dobru tjelesnu spremnost, pripremljenost i odgovarajuću opremljenost sudionika.
  • Planinarski pohod je prigodno ili redovno masovno i otvoreno okupljanje članova jedne ili više planinarskih udruga u povodu neke obljetnice, proslave ili u nekom drugom sličnom povodu te radi promidžbe ili popularizacije planinarstva ili planinskoga područja, koje uključuje organizirano kretanje u planini. Okupljanje koje ne uključuje kretanje u planini ne smatra se planinarskim pohodom. Planinarski pohodi mogu se nazivati različitim imenima (susret, skup, slet, dan, obilazak, uspon i dr.) ovisno o naravi, tradiciji i drugim obilježjima.

Društvenim izletom smatra se izlet koji organizira planinarska udruga, kojem se može pridružiti svaki član planinarske udruge koji posjeduje odgovarajuću vještinu, tjelesnu spremnost i opremu, a koji je najavljen objavom u godišnjem ili mjesečnom planu akcija, na oglasnoj ploči, internetskoj stranici udruge ili na redovnom društvenom sastanku.

Vodiči društvenih izleta su iskusni planinari koji su školovanjem u Vodičkoj službi HPS-a osposobljeni za sigurno vođenje planinarenje na manje zahtjevnim terenima. Vodiči društvenih izleta osposobljavaju se prema HPS-ovom vodičkom standardu A, usklađenim sa standardima obuke UIAA.

  • A. Ljetno planinarenje. Osposobljenost za vođenje po niskogorju i sredogorju koje obuhvaća pješačenje i planinarenje u ljetnim uvjetima, sa savladavanjem blažih strmina te jednostavnih prepreka poput manjih kamenih stepenica i krpica snijega i leda. Ova razina osposobljenosti ne uključuje vođenje u visokogorju, po terenima koji zahtijevaju korištenje penjačke vještine i opreme niti kretanje po zahtjevnim planinarskim putovima.

Nakon uspješno završenog školovanja za vodiča A standarda, zainteresirani članovi Vodičke službe HPS-a osposobljavaju se i usavršavaju i za vođenje zahtjevnijih izleta, tura i pohoda (vodički standardi, B, C, D, E, F, G).