Uspješna penjačka vježba članova SPV Zagreb u NP Paklenica